OM DATASKYDD (GDPR) MED SNUSKOMPANIET

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Medlem med snuskopmaniet och blir en snuskopaniet-användare. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Dataskyddspolicyn beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter inom alla våra tjänster. Därför är det viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

SNUSKOMPANIET DATASKYDDSPOLICY

1.Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. När du blir medlem med oss vi samlar informationer som

  • Person- och kontaktinformation: namn,personnummer, födelsedatum, leveransadress, e-postadress, mobilnummer, etc.
  • Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum), etc.

Du kan när som helst ändra din information, exempelvis dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information. kan detta antingen göras via vår användarportal eller mina sidor när du logga in eller genom att kontakta oss.

 

Information vi samlar in om dig. När du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vilken tjänst du använder, komma att samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Historisk information – Kundavtal,Ordar, betalningar.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
2.Vad gör vi med din information?

Snuskompaniet behandlar personuppgifter för följande ändamål och med följande lagliga grunder:

3.Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

4.Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar ding personuppgifter i våra system databas som är säkert plats och finns administrator alltid ta hand om dem och ansvar hela livet av dina personuppgifter

5.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi endast datan så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte. Ni kan bestämmer tabort dina personuppgifter alltid.

6.Din rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål
  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Du har möjlighet att välja bort vissa specifika funktioner. Vi kommer alltid respektera ditt val.

7.Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smoooth användarupplevelse. Du kan läsa mer information om hur Klarna använder cookies och liknande i vår Cookie Statement.

8.Uppdatering av denna dataskyddspolicy vid förbättring av våra tjänster

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smoooth användarupplevelse. Du kan läsa mer information om hur Klarna använder cookies och liknande i vår Cookie Statement.

Kontakt

Arteh AB Org.nummer: 559120-6296 och har sitt huvudkontor på Roslagsgatan 25, Stockholm.

Arteh AB har ett dataskyddsombud och ett team bestående av dataskyddsspecialister. Eftersom vi tar dataskydd på största allvar har vi också ett kundervice-team som hanterar dataskyddsfrågor, vilka du når via dataskydd@snuskompaniet.se.

Arteh AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Arteh AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök gärna www.snuskompaniet.se för mer information om snuskompaniet.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 8 juli 2018.